ENTIDADE DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA

DECLARACIÓN ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA

O 21 de maio do 2019 GRUMICO foi declarada oficialmente ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA, o que para nós resulta gratificante pois é reflexo do bo facer e a transparencia da nosa asociación.

Política de calidade 

A principal orientación de GRUMICO é ser recoñecida pola súa calidade entre as asociacións sen ánimo de lucro cuxo obxectivo sexa  defender a igualdade de dereitos e a inclusión en todos os ámbitos da sociedade das persoas con discapacidade, contribuíndo a mellorar a súa calidade de vida, autonomía persoal e independencia.

Isto lograrase a través de:

 • A consideración do contexto da organización e a alineación do Sistema de Xestión de Calidade en relación ao plan estratéxico da entidade.
 • A satisfacción do/a usuario/a e requisitos legais e regulamentarios aplicables.
 • A Xestión da organización xunto cos obxectivos para os/as empregados/as e as responsabilidades definidas para o seu cumprimento.
 • O establecemento, aplicación, mantemento e mellora continua da eficacia do Sistema de Xestión de Calidade ISO 9001:2015.
 • A mellora continua da satisfacción do/a usuario/a.
 • O seguimento e a aplicación de novas tecnoloxías e capacitación dos/as empregados/as.
 • A selección controlada de proveedores/as.
 • O compromiso para elevar a calidade do servizo e para superar as expectativas dos/as usuarios/as.
 • A mellora continua como parte do traballo cotiá.
 • Unha política e Manuais de procedementos que reflictan o que realmente facemos.
 • A mellora permanente do Sistema de Xestión de Calidade en todas as etapas: aceptación da persoa como socia de GRUMICO, valoración e seguimiento por parte do departamento de traballo social, derivación aos servizos de rehabilitación naqueles casos nos que se considere conveniente, valoración e seguimento dos/as usuarios/as do servizo de rehabilitación, participación en actividades da entidade, etc.
 • Un marco de traballo para establecer os obxectivos de calidade definido no Manual de Calidade.

Neste caso, o Presidente de GRUMICO será o responsable de comunicar a Política de Calidade a todas as persoas que traballan para a asociación ou no nome desta, poñéndoa tamén a disposición do público.

Política de igualdade

Dende a nosa entidade cremos firmemente no noso papel como promotores/as e coordinadores/as da defensa dos dereitos das mulleres con discapacidade cara a súa plena inclusión e participación en todos os eidos da sociedade, defendendo a dignidade e os dereitos das mulleres con discapacidade para o seu exercicio en condicións de igualdade real, defendendo o dereito a un xeito de vida e a unha contorna social que garanta a vida independente e o desenvolvemento autónomo de toda muller con discapacidade e promovendo a lexislación axeitada que mellore a situación do colectivo.

Dende GRUMICO realízanse itinerarios personalizados co obxectivo de promover a autonomía persoal de mulleres que teñen unha discapacidade física recoñecida. Os itinerarios personalizados lévanse a cabo de xeito conxunto entre o servizo de traballo social, psicoloxía, fisioterapia e o de terapia ocupacional.

Dende hai anos GRUMICO ven traballando por incorporar a perspectiva de xénero en todas as actuacións da entidade. O obxectivo xeral a cumprir e “Promover un xeito de vida e unha contorna social que garanta a vida independente e o desenvolvemento autónomo das mulleres con discapacidade”. Para conseguilo marcámonos uns obxectivos específicos, como son:

 • Dar maior visibilidade ao colectivo de mulleres con discapacidade.
 • Aumentar a participación das mulleres con discapacidade na toma de decisións relacionadas co exercicio dos seus dereitos.
 • Promover a plena inclusión laboral, familiar e social das mulleres participantes.
 • Coñecer a percepción das mulleres con discapacidade da súa propia situación para poder levar a cabo unha correcta intervención.
 • Dar a coñecer os recursos da súa contorna e fomentar a súa utilización de xeito autónomo.
 • Mellorar o desempeño das actividades básicas da vida diaria como vestido, alimentación, aseo e desprazamentos, para realízalo do xeito mais autónomo posible cos apoios necesarios.
 • Identificar e eliminar as barreiras físicas e mentais coas que se atopan as mulleres con discapacidade no seu día a día e que dificultan a súa plena inclusión.
 • Promover a lexislación axeitada que mellore a situación do colectivo.
 • Reunir e difundir información xeral e especializada sobre os problemas da muller con discapacidade.
 • Fomentar a participación das mulleres con discapacidade nos diferentes servizos e actividades da entidade así como na súa propia comunidade.
 • Fomentar a presenza das mulleres no órgano de dirección da entidade.
 • Utilización de linguaxe non sexista en todas as comunicacións da entidade.

GRUMICO está adherida ao Pacto Social por unha cidade libre de violencias machistas, o cal é un proceso participativo que se está desenvolvendo cun obxecto: encamiñarnos cara a unha cidade libre de violencias machistas. Devandito pacto é o resultado do proceso participativo que o Concello da Coruña está a propoñer á sociedade civil para establecer un plan de traballo conxunto cos seguintes obxectivos:

 1. Rexeitar colectivamente a violencia de xénero e calquera outra violencia machista.
 2. Promover modelos alternativos de convivencia, inclusivos das diversidades existentes en Igualdade.

Dende GRUMICO establecemos na nosa entidade compromisos a partir dos cales poder facer unha entidade máis igualitaria e libre de violencias machistas. Para iso primeiro fixemos un diagnóstico para saber en que formas maniféstase a violencia contra as mulleres ou a desigualdade na nosa entidade tanto nas persoas traballadoras como nas persoas usuarias. Despois disto consideramos as situacións de múltiple discriminación asociadas á confluencia das diversidades, e de como a dita interseccionalidade pode agravar o problema das violencias machistas; máxime entre as mulleres e nenas con diversidade funcional/sensorial, que non encaixen nos patróns preestablecidos de comportamento heterosexual e/ou procedentes doutras culturas/territorios. Actualmente estamos a traballar na folla de ruta para rexistrar ás diferentes datos e actuacións para realizar o estudio e avaliación.

Presidente

Francisco Javier Mouriño Grandío

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies